This site uses cookies. Read more.

accept

Bruksvilkår for sluttbrukere

 

 

 

 

BRUKSVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE

 

LES DETTE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV TJENESTENE FRA GEO

 

Green Energy Options LTD (“geo”, “vi”, “oss” eller “vår”) er registrert i England og Wales under organisasjonsnummer 5783558. Vår registrerte adresse er 3 St Mary’s Court, Main Street, Hardwick, Cambridge, CB23 7QS.

 

Disse bruksvilkårene for sluttbrukere (“lisens”) omhandler bruken av apper og tjenester fra geo, inkludert mobilapper, nettapper, nettsteder og nettbutikker (sammen med “digitalt innhold fra geo”)

 

Vi tillater deg å bruke digitalt innhold fra geo på bakgrunn av denne lisensen og underlagt alle regler eller erklæringer brukt av enhver Appstore-leverandør (“Appstore”) eller operatør fra hvis nettsted eller plattform du laster ned, installerer eller bruker digitalt innhold fra geo. Vi er til enhver tid eiere av det digitale innholdet fra geo.

 

Ved å laste ned og installere geo-appen eller starte bruken av enhver geo-app, nettside eller alle andre geo-tjenester, aksepterer du disse lisensvilkårene i sin helhet. Hvis du ikke er enig med lisensvilkårene eller deler av dem, kan du ikke benytte deg av det digitale innholdet fra geo. 

 

(1) Personvern

 

Personvernet ditt og personopplysningene dine er viktig for oss.  Bruken din av det digitale innholdet fra geo er underlagt personvernerklæringen for tjenestene, som er tilgjengelig på www.geotogether.com/terms-policies/privacy-policy/ og innlemmet som referanse.

 

Personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan og hvorfor vi samler inn, oppbevarer, bruker og deler slik informasjon, samt hvilke rettigheter du har i forhold til egne personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss og tilsynsmyndigheter ved spørsmål eller klager om bruken av personopplysningene dine.

 

Ved å bruke geo-appen eller annet digitalt innhold fra geo, samtykker du til at vi samler inn og bruker teknisk informasjon om enhetene du bruker, samt relatert programvare, maskinvare og periferiutstyr for geo-tjenestene som er internettbaserte eller trådløse, for å forbedre produktene og for å levere tjenestene til deg.

 

(2) Tilgangskrav

 

2.1 geo-tjenestene kan kreve en nyere enhet, internettilgang og kompatibelt operativsystem (“enhet”). Vi gir deg beskjed hvis enheten trenger oppdatering når vi eventuelt oppgraderer programvaren vår. Hvis enheten ikke støtter en oppgradering kan dette påvirke eller deaktivere viktige funksjoner. Før du laster ned noe digitalt innhold, må du sjekke at kravene for maskinvare og programvare på datamaskinen eller enheten tillater nedlasting av digitalt innhold fra geo.

 

2.2 Vi garanterer ikke at geo-tjenester eller tilhørende innhold alltid er tilgjengelig eller opererer uten avbrudd. Tilgang til geo-tjenestene er tillat på lisensiert grunnlag, og vi kan utvise, trekke tilbake, avbryte eller endre hvilken som helst del av geo-tjenestene uten varsel.

 

2.3 Du må ikke bruke en annen persons ID eller passord for å gå innpå den respektive personens konto for geo-tjenestene som er forbeholdt dem. Hvis du vet eller mistenker at andre enn deg selv vet koden for brukeridentifikasjon eller passord, må du umiddelbart tilbakestille koden for brukeridentifikasjon og/eller passord og varsle oss på e-post på dpo@geotogether.com.

 

2.4 Du er ansvarlig for å legge til rette for (inkludert, men ikke begrenset til internettilkobling) de nødvendige tiltakene for å få tilgang til geo-tjenestene du ønsker på bruke.

 

2.5 Vi forbeholder oss retten til å begrense tilgangen til områder av geo-tjenestene. Hvis du gir oss en bruker-ID og et passord for å få tilgang til begrensede områder av geo-tjenestene, må du sørge for at bruker-IDen og passordet holdes konfidensielt. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår ved bruk av geo-tjenestene som følge av mislighold av passordkonfidensialitet.

 

2.6 Du må være over 13 år for å laste ned geo-appen.

 

2.7 Originalversjonen av disse vilkårene er skrevet på engelsk.  Hvis du leser disse vilkårene på et språk som ikke er engelsk, vil den engelskspråklige versjonen seire i tilfelle uoverensstemmelser.

 

(3) Brukstillatelse

 

3.1 Når du laster ned eller bruker det digitale innholdet fra geo, er du ikke eier av det. I stedet gir vi deg tillatelse til å bruke innholdet (også kjent som “lisens”) med det formål at du kan bruke og nytte deg av det i henhold til denne kontrakten.  Når du samtykker til å overholde vilkårene i denne lisensen, får du til gjengjeld en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens som kan benyttes til geo-tjenestene, underlagt disse vilkårene, personvernerklæringen og Appstore-reglene (der det er aktuelt), innlemmet i denne lisensen som referanse. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

 

3.2 Det digitale innholdet:

(a) er kun til eget bruk kan brukes hvor du vil i verden, men bare hvis du overholder lokale lover

(b) er ikke-eksklusivt til deg Vi kan levere samme eller lignende digitalt innhold fra geo til andre brukere

(c) Det digitale innholdet skal ikke:

(i) kopieres av deg, med unntak av et rimelig antall nødvendige sikkerhetskopier

(ii) endres av deg (hvilket betyr at du ikke har tillatelse til å tilpasse, rekonstruere forløpet eller dekompliere innholdet, eller prøve å trekke ut kildekoden – bortsett fra når dette er lovlig)

(iii) kombinere eller slå sammen med, eller bruke i, noen andre dataprogrammer

(iv) distribuere eller selge det til noen annen tredjepart

(d) inneholde informasjon som vi, tredjeparter eller begge, eier. Du må ikke skjule, endre eller fjerne markeringer som viser hvem som eier denne informasjonen, som for eksempel opphavsrett (©), registrert varemerke (®) eller uregistrert varemerke (™).

 

3.3 Bortsett fra når du har tillatelse til å bruke det digitale innholdet fra geo i henhold til paragraf 3, oppnår du ingen eierrettigheter eller andre rettigheter (uansett karakter) til det digitale innholdet fra geo, eller fra noen kopier av innholdet.

 

(4) Åndsverk

 

4.1 Du erkjenner at alle immaterielle rettigheter til det digitale innholdet fra geo tilhører oss eller våre lisensgivere, at alle rettigheter til det digitale innholdet fra geo er lisensiert (ikke solgt) til deg, og at du ikke har noen rettigheter til det digitale innholdet fra geo annet enn retten til å bruke innholdet i samsvar med vilkårene i denne lisensen.

 

4.2 Du erkjenner at du ikke har noen rettigheter til å få tilgang til det digitale innholdet fra geo i form av kildekode.

 

4.3 “Green Energy Options”, “geo”, “energynote”, “Cosy”, “Waterlock”,”Tempo”, “Trio”,”Solo”, “Chorus”, “Ensemble”, “Hybrid Home” “Trio + Heating”, ‘”geo Home”, “Core” og tilhørende logoer er registrerte og/eller uregistrerte varemerker som tilhører geo.  Vi gir ingen tillatelse til å bruke disse navnene. Slik bruk kan utgjøre brudd på våre rettigheter.

 

4.4 Alle andre registrerte og uregistrerte varemerker eller tjenestemerker som vises i det digitale innholdet fra geo, tilhører deres respektive eiere. Med mindre annet er oppgitt, støtter vi ikke, og er ikke tilknyttet noen av innehaverne av slike rettigheter, og som sådan kan vi ikke gi noen lisens til å utøve slike rettigheter.

 

(5) Akseptabel bruk

 

Du må ikke bruke digitalt innhold fra geo på måter som:

a) er ulovlig, til et ulovlig formål, eller på noen måte i strid med denne lisensen

b) er uredelig eller ondsinnet, for eksempel hacking eller innsetting av ondsinnet kode, inkludert virus, trojansk hest, spyware, orm, tastetrykklogger, rootkit eller skadelige data, i det digitale innholdet fra geo eller et hvilket som helst annet operativsystem

c) krenker våre immaterielle rettigheter eller tredjeparters rettigheter, inkludert innsending av ethvert materiale (i den grad slik bruk ikke er lisensiert av denne lisensen)

d) innebærer overføring av materiale som er æreskrenkende, støtende, uanstendig eller på annen måte motstridende

e) innebærer overføring av uønsket kommersiell kommunikasjon eller annen markedsføring uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke

f) krenker enhver tillits-, personvern- eller rettighetslovgivning i henhold til Personvernforordningen (GDPR) 2016/679

g) kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller kompromittere systemene eller sikkerhet vår, eller forstyrre andre brukere

h) innebærer datainnsamling (inkludert, uten begrensning, skraping, datautvinning og datahøsting) av noe informasjon eller data fra en hvilken som helst av tjenestene våre eller fra systemene våre, eller forsøke å avkode overføringer til eller fra tjenerne som kjører tjenestene.

 

(6) Begrensede garantier

 

Selv om vi prøver å levere en tjeneste som oppfyller eller overgår forventningene dine, garanterer vi ikke helheten eller nøyaktigheten av informasjonen som er publisert i geo-appen eller andre geo-tjenester eller digitalt innhold fra geo. Vi forplikter oss heller ikke til å sikre at geo-appen eller andre geo-tjenester forblir tilgjengelig, eller at geo-appen eller andre geo-tjenester vil være fri for virus eller andre skadelige koder (du er selv ansvarlig for å bruke din egen virusbeskyttelse), eller at materialet i geo-appen eller andre geo-tjenester holdes oppdatert.  Dine lovpålagte rettigheter i henhold til Forbrukerrettighetsloven 2015 påvirkes ikke.

 

(7) Begrensninger og unntak av ansvar

 

7.1 Ingenting i disse bruksvilkårene: (a) begrenser eller utelukker vårt eller ditt ansvar for uaktsomhet med død eller personskade som følge, (b) begrenser eller utelukker vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig feilrepresentasjon, (c) begrenser noen av våre eller dine forpliktelser på måter som ikke er tillat i henhold til gjeldende lover, eller (d) utelukker noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lover.

 

7.2 I den grad gjeldende lov tillater det, utelukker vi alle representasjoner, garantier og vilkår knyttet til geo-tjenestene.

 

7.3 Vi leverer bare geo-tjenestene til huslig og privat bruk. Du samtykker til å ikke bruke geo-tjenestene til kommersielle formål, forretnings- eller videresalgsformål. Vi har ingen ansvar overfor deg ved tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter, eller andre indirekte skader eller følgeskader, inkludert hvor vi endrer, utviser eller avvikler geo-tjenestene i henhold til pkt. 8.3.

 

7.4 Vi er bare ansvarlig for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av vårt brudd på denne lisensen eller vår uaktsomhet opp til grensen for summen du betalte for geo-produktet eller betalte for geo-tjenestene (gjelder bare for standardvarigheten) som geo-tjenestene er ment å forholde seg til, men vi er ikke ansvarlig for uforutsigbare tap eller skade. Tap eller skade er forutsigbart dersom det er en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller hvis det ble planlagt av deg eller oss på tidspunktet vi inngikk lisensavtalen.

 

7.5 Vi er ikke ansvarlig overfor deg med hensyn til tap eller korrupsjon av data, database eller programvare.

 

7.6 geo-tjenestene kan midlertidig være utilgjengelig hvis vi må utføre rutine- eller nødvedlikehold. Vi prøver da å informere deg i forkant, men det er ikke alltid mulighet for å gjøre dette.

 

7.7 Vi er ikke ansvarlige, og det blir ikke gitt noen refusjoner for betalte tjenester (der det gjelder) dersom:

 

(a) bredbåndstilkoblingen din til hjemmet eller enheten ikke har høy nok kvalitet til å støtte geo-tjenestene

(b) du opplever problemer med enheten eller internettforbindelsen

(C) du pådrar deg eventuelle kostnader som følge av overskridelse av tillatt datamengde for bredbåndet eller enheten

(d) du lider tap eller skade som følge av at noen andre har brukt av enheten din uten autorisasjon

(e) du lider tap eller skade forårsaket av nedlasting av oppdatert geo-app eller annen programvare fra geo.

(8) Brudd på denne lisensen

 

8.1 Uten å påvirke våre andre rettigheter i henhold til denne lisensen eller loven, hvis du bryter denne lisensen, eller hvis vi med rimelig sikkerhet mistenker at du har brutt denne lisensen på noen måte, kan vi (etter eget skjønn):

 

(a) sende deg én eller flere formelle advarsler

(b) midlertidig eller permanent utvise eller avslutte tilgangen (eller tilgang til en enhet som bruker din IP-adresse) til geo-tjenestene

(c) rette søksmål mot deg for brudd på kontrakten eller annen måte, eller

(d) utvise og/eller slette kontoen din.

 

8.2 Ved oppsigelse uansett årsak skal alle rettigheter som er gitt deg under denne lisensen avsluttes. Du må umiddelbart stoppe all aktivitet som er autorisert av denne lisensen, inkludert bruken av alle geo-tjenester. Du må umiddelbart slette eller fjerne programvaren fra geo på alle enheter, og umiddelbart forkaste alle kopier av programvare fra geo som da er i din besittelse, oppbevaring eller kontroll, samt bekrefte overfor oss at det er utført.

 

8.3 Når vi utviser, forhindrer eller blokkerer tilgang du har til geo-tjenestene (eller deler av dem), må du ikke iverksette tiltak for å omgå slik utvisning eller blokkering (inkludert, men ikke bare, ved å opprette og/eller bruke en annen konto).

 

8.4 Vi har rett til å holde deg ansvarlig for å godtgjøre oss for konsekvensene vi lider eller påføres inkludert tap, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert, uten begrensning advokatutgifter og eventuelle beløp som vi betaler til en tredjepart for å avgjøre et krav eller tvist om råd fra våre juridiske rådgivere) som oppstår som følge av vesentlig brudd på enhver bestemmelse i denne lisensen fra deg, eller som oppstår på grunn av ethvert krav der du vesentlig har brutt enhver bestemmelse i denne lisensen.

 

(9) Endringer, oppdateringer og opphør

 

9.1 Vi kan når som helst endre vilkårene i denne lisensen ved å sende varsel på e-post eller SMS med detaljer for endringene, eller varsle deg neste gang du bruker geo-tjenestene eller logger deg på en av nettstedene våre. De nye vilkårene kan bli vist på skjermen, og det kan hende at du må lese og akseptere dem for å kunne fortsette å bruke geo-tjenestene.

 

9.2 Fra tid til annen kan det komme oppdateringen for geo-appen gjennom Appstore. Avhengig av oppdateringen, kan det hende at du ikke kan bruke geo-tjenestene før du har oppgradert enheten og lastet ned den nyeste versjonen av geo-appen og godtatt eventuelle nye vilkår.

 

9.3 Vi kan når som helst, og uten noe ansvar overfor deg, endre, stanse eller avbryte leveransen av geo-tjenestene eller deler av dem til deg uten varsel, men varsel kan bli gitt via e-post eller legges ut på nettstedet etter vårt skjønn.

 

9.4 For å unngå feil med det digitale innholdet fra geo, må du:

 

a) installere alle feilrettinger, oppdateringer og nye utgivelser så snart som mulig etter at vi har informert deg om at dette er tilgjengelig for nedlasting, og

b) bare anvende innholdet på programvare og utstyr fra anbefalte tredjeparter

 

(10) Koblinger til tredjepartenes nettsteder

 

Noen geo-tjenester kan inneholde koblinger til andre uavhengige tredjepartsnettsteder. Nettsteder for tredjeparter er ikke underlagt vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for, og støtter ikke deres innhold eller personvernerklæringer (hvis de har noen). Du må ta din egen uavhengige vurdering angående din samhandling med tredjepartsnettsteder, inkludert kjøp og bruk av produkter eller tjenester tilgjengelige gjennom dem.

 

(11) Andre viktige vilkår

 

11.1 Vi kan overføre, med underavtale eller på annen håndteringsmåte, våre rettigheter og/eller forpliktelser under denne lisensen uten å varsle deg eller få samtykke fra deg.

 

11.2 Du kan ikke overføre, med underavtale eller på annen håndteringsmåte, dine rettigheter og/eller forpliktelser under denne lisensen.

 

11.3 Hvis vi ikke klarer å insistere på at du oppfyller forpliktelsene underlagt denne lisensen, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter mot deg, eller hvis vi forsinker dette, betyr ikke dette at vi har frafalt våre rettigheter mot deg, og det betyr ikke at du ikke trenger å overholde disse forpliktelsene. Hvis vi gir avkall på en standard fra deg, gjør vi bare dette skriftlig, og det betyr ikke at vi automatisk gir avkall på eventuell senere mislighold fra deg.

 

11.4 Hvis en bestemmelse i denne lisensen blir av en domstol eller annen kompetent myndighet funnet å være ulovlig og/eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene fortsette å være i kraft. Hvis noe ulovlig og/eller en ugjennomførbar bestemmelse skulle være lovlig eller mulig å håndheve dersom deler av den ble slettet, blir den aktuelle delen bli ansett som noe som skal slettes, og resten av bestemmelsen vil fortsette i kraft.

 

11.5 Denne lisensen er til fordel for både deg og oss, og er ikke ment til fordel for tredjepart, eller håndheves av noen tredjepart.

 

11.6 Denne lisensen utgjør sammen med personvernerklæringen og eventuelle Appstore-regler hele avtalen mellom deg og oss i forhold til din bruk av geo-tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler om bruken din av geo-tjenestene.

 

(12) Lov og jurisdiksjon

 

12.1 Denne lisensen blir styrt av, og tolket i samsvar med, engelsk lov.

 

12.2 Hvis du er en forbruker, vil eventuelle tvister om denne lisensen være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England (selv om innbyggere i Nord-Irland eller Skottland kan anlegge søksmål i denne jurisdiksjonen).

 

12.3 Hvis du er en bedrift, kan du ikke bruke geo-tjenestene, og denne lisensen kan ikke håndheves av deg mot geo.

 

(13) Definisjoner

 

I denne lisensen har ordene følgende betydning:

 

“geo-tjenester” betyr alle tjenester lisensiert fra geo til deg fra tid til annen. Inkludert, men ikke begrenset til nedlastbare og ikke-nedlastbare apper, tilgang til geos APIer og tjenester for meldinger og varslinger, inkludert e-post og SMS.

 

”geo-appen” betyr softwareprogrammer designet av geo som kan kjøre på internett, på datamaskinen eller andre elektroniske enheter.

 

Opphavsrett © 2019 Green Energy Options Limited

 

Sist oppdatert: November 2019