This site uses cookies. Read more.

accept

Personvernerklæring

 

 

 

Green Energy Options (“geo”) Services

 

Personvernerklæring

 

Selskapets fulle navn er Green Energy Options LTD (“geo”, “vi”, “oss” eller “vår”). geo opererer med nett- og mobilapplikasjoner og tilknyttede tjenester du allerede bruker (“tjenestene”), og leverer enhetene (“produktene”) som driver selve tjenesten. geo er registrert i England og Wales under registreringsnummeret 5783558. Vår registrerte adresse er 3 St Mary’s Court, Main Street, Hardwick, Cambridge, CB23 7QS. Du kan kontakte oss ved å skrive til vår personvernansvarlig på den registrerte adressen eller via e-post til dpo@geotogether.com.

 

Personvernerklæringen angir hvordan geo bruker, behandler og beskytter all informasjon du gir, eller all data som blir samlet inn når du bruker tjenesten eller andre nettbaserte funksjoner for dine geo-produkter.

 

geo er forpliktet til å verne om personvernet ditt. Dersom du blir bedt om spesifikk informasjon som kan identifisere deg (eller andre “personopplysninger” som definert i Personvernforordningen (GDPR)) når du bruker tjenestene eller produktene, skal du være trygg på at det utelukkende er i henhold til denne erklæringen.

 

Denne erklæringen kan endres fra tid til annen ved å oppdatere dette elektroniske dokumentet. Vi gjør deg obs på dette på den tilknyttede nettsiden eller i skjermbildet på mobilappen. Dette skjer vanligvis når omfanget, naturen eller funksjoner av tjenestene eller produktene blir endret, oppdatert, eller når vi publiserer en ny versjon. Sjekk denne siden fra tid til annen, eller når du blitt varslet om det, for å sikre at du er inneforstått med eventuelle endringer. Ved å bruke eller fortsette å bruke tjenestene eller produktene, samtykker du denne erklæringen som gjelder på brukstidspunktet.

 

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktig og oppdatert. Du må oppdatere oss dersom noen av de personlige opplysningene endrer seg i løpet av denne avtalen.

 

(1) Dette samler vi inn

 

geo skiller veldig nøye og målrettet personopplysningene som samles inn om deg fra dataene som samles automatisk inn gjennom bruken av tjenestene og produktene (“bruksdata”).

Disse personopplysningene kan vi samle inn:

– Ditt navn og tittel, samt navn og tittel på andre i husstanden som også bruker produktene og tjenestene

– Den geografiske plasseringen av geo-produktene hjemme hos deg (for feilsøking og teknisk støtte, og for optimalisering av driften og ytelsen til produktene og tjenestene)

– Den geografiske plasseringen av mobiltelefonen din, slik at vi kan tilby flere funksjoner i appene

– Kontaktinformasjon som inkluderer post- og e-postadresse, nummer til fasttelefon og mobiltelefon, samt den offentlige IP-adressen som oppgis av internettleverandøren din

– Demografisk informasjon, inkludert preferanser og interesser

– Annen informasjon som er relevant for driften av virksomheten, kundeundersøkelser og/eller tilbud

for å samle inn “personopplysninger”.

 

Vi samler også inn, og bruker, aggregerte data (statistisk data om flere personer som er satt sammen for å vise generelle trender eller verdier uten å identifisere den enkelte i dataene) for ethvert forretningsmål. Aggregerte data kan samles inn fra de personlige opplysningene dine, men anses ikke som personopplysninger, da disse dataene ikke direkte eller indirekte avdekker din identitet eller plassering. For eksempel kan vi samle bruksdata for å beregne prosentandelen brukere som bruker en spesifikk appfunksjon. Dersom vi kombinerer eller kobler aggregerte data med personopplysningene dine slik at vi direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi kombinerte data som personopplysninger, som dermed er i samsvar med denne personvernerklæringen.

 

Vi samler ikke inn noen spesifikke kategorier innenfor de personlige opplysningene om deg (dette inkluderer detaljer om rase og etnisitet, religion eller filosofisk livssyn, sexliv, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger eller genetiske og biometriske data). Vi samler heller ikke inn informasjon om straffedom eller lovbrudd.

 

For at geo skal kunne utføre tjenestene for deg, kan noen av produktene ha fasiliteter som automatisk samler inn og beholder en rekke bruksdata, inkludert følgende:

 

1. Energiforbruk eller data om energiproduksjon fra en energisensor som dekker hele huset, enkeltapparater og/eller fra mikrogenerert energi

2. Informasjon om huset, apparater og varmeanlegg og enhetene du bruker for å få tilgang til tjenestene våre

3. Statusen for energilagringssystemene dine

4. Profil og tidsplaner for tidsbestemte bryterfunksjoner for enheter

5. Informasjon og temperatur om luftfuktighet i huset eller i soner av huset

6. Temperatur og tidsprofiler relatert til huset

7. AV/PÅ-statusen for vanntilførselen

8. Informasjon om hvordan du samhandler med tjenestene og produktene i huset.

 

(2) Slik samler vi inn dataene

 

Personopplysninger kan samles inn i ulike situasjoner. Vi samler inn og behandler følgende data om deg:

 

– Informasjonen du gir oss. Dette er informasjonen (inkludert data om identitet, kontakt, økonomi, markedsføring og kommunikasjon) du samtykker til å gi oss om deg selv ved å fylle ut skjemaer, korresponderer med oss via e-post, post eller telefon, åpner en konto hos oss, bestiller et produkt eller etterspør en tjeneste fra oss, deltar i sosiale medier eller andre interaktive funksjoner som er tilgjengelig, undersøkelser, samt når du rapporterer om problemer til oss. Det inkluderer informasjonen du gir oss når du registrerer deg for å bruke appområdet, laste ned eller registrere en app eller abonnere på en/flere tjeneste(r) hos oss. Dersom du kontakter oss, beholder vi oversikt over korrespondansen.

 

– Dette er informasjonen vi samler inn om deg. Hver gang du besøker et av våre nettsteder eller bruker en av appene våre, samler vi automatisk inn personopplysninger, inkludert informasjon om enheten, innhold og bruksdata. Vi samler disse dataene ved å bruke informasjonskapsler eller annen lignende teknologi. Se policyen for informasjonskaper for flere detaljer.

 

(3) Dette gjør geo med informasjonen som blir samlet inn

 

geo krever informasjonen som er nevnt over for å kunne levere tjenestene som tilbys sammen med produktene. Dette kreves for:

 

– Intern oversikt og administrasjon. For eksempel for å imøtekomme egne juridiske krav om oppbevaring av informasjon

– Forbedre tjenestene og produktene. Dette kan inkludere elementer som feilretting, teknisk forbedring av tjenestene, levering av bestemte tjenestefunksjoner og å utvide omfanget og naturen til tjenestene vi tilbyr

– Tilpassing og personalisering av informasjonen vi gir deg, slik at vi kan forbedre måten vi viser informasjonen vi samler inn, som deretter fremmer kundeopplevelsen. Inkludert i dette er også forbedringer av de visuelle presentasjonene, gjøre brukerinvolvering lettere, forbedre måten kundene bruker produktene på, slik at det er lettere å analysere informasjon om energiforbruk

– Å la deg bruke tjenestene eller gi deg produkter eller tjenester

– Å opprettholde sikkerheten og effektiviteten til bruken av produktene eller tjenestene, inkludert analyse for å sikre at enhetene våre fungerer skikkelig og på den beste måten

  

Etter anonymisering av dataene kan geo bruke elementer av dataene til å drifte og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene.  Vi kan dele slik anonymisert data med nøye utvalgte samarbeidspartnere.  Anonymiseringsprosessen blir gjort i samsvar med Anonymisation Code of Practice fra Storbritannias Information Commissioner’s Office.

 

geo kan kontakte deg via e-post hvis og når det kreves med hensyn til driften av tjenestene. Dette inkluderer:

– Å svare på henvendelser fra deg

– Kontakte deg i forhold til produkter eller tjenester som vi har levert eller leverer til deg

– Varsle deg om endringer i tjenestene

 

geo kan fra tid til annen kontakte deg via e-post, telefon, faks eller post hvis du har valgt å delta i markedsundersøkelser ved å krysse av i den aktuelle boksen for å angi ditt samtykke. geo kan bruke informasjonen til å tilpasse tjenestene i henhold til dine interesser. Du kan trekke tilbake dette samtykket når som helst ved å endre på innstillingene, eller ved å skrive til oss på dpo@geotogether.com.

 

geo kan med jevne mellomrom sende deg informasjon om relevante goder og tjenester dersom du har krysset av i den aktuelle boksen for å angi ditt samtykke.

 

(4) Slik behandler og administrerer geo personlige opplysninger og data

 

geo selger, distribuerer eller leier ikke bort personopplysningene dine til tredjeparter med mindre du har gitt oss tillatelse, eller vi er lovpålagt til å gjøre det.

geo bruker bare personopplysningene når loven tillater det. Vanligvis bruker vi personopplysningene i følgende situasjoner:

 

– Der du har samtykket før behandling av data

– Der vi må utføre en kontrakt vi skal gå inn i, eller har gått inn i med deg

– Der det er nødvendig for våre legitime interesser (eller tredjepartens), og dine interesser, og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer de respektive interessene

– Der vi må overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse.

 

For å utføre kontrakten med oss, kan geo dele informasjonen din med utvalgte tredjeparter, inkludert:

 

– Andre selskaper i gruppen, inkludert datterselskaper, holdingselskaper og deres datterselskaper

– Leverandører, agenter, budfirmaer, underleverandører eller forretningspartnere under bestillingsprosesser av produkter eller levering av tjenester vi samtykker til å tilby deg, eller samtykker til at du kan engasjere deg med dem

– Nettrafikk og andre analytiske tjenesteleverandører som hjelper oss med kontinuerlig å forbedre produktene og tjenestene

– I tilfelle vi kjøper eller selger virksomhet eller aktiva. I hvilket tilfelle relevant informasjon kan overføres til selger eller kjøper

– Der vi er pålagt å utlevere informasjon for å overholde enhver juridisk forpliktelse

– For å håndheve, anvende eller beskytte egne rettigheter, eiendommer eller sikkerhet for andre (som kan omfatte utveksling av informasjon med formål om beskyttelse mot bedrageri).

 

Hvis enhetene i huset ditt har blitt levert eller er subsidiert (f. eks. i forbindelse med spesialtariff, produkt eller andre spesialtilbud) av geo, en energileverandør eller en tredjepart (“Leverandør”), kan du ha samtykket til at geo kan dele noe av dataene som er samlet inn fra huset. geo deler bare informasjonen som er spesifisert i avtalen med leverandøren, som varsler geo om avtalens omfang. geo deler ikke andre personopplysninger om deg fra avtalen med tredjeparten. Hvis du endrer leverandør eller trekker samtykket for deling av dine data med den respektive leverandøren, må du straks formidle dette til geo via e-post eller post (eller be leverandøren om å gjøre dette) for å sikre at geo slutter å dele tjeneste-dataene dine.

 

(5) Sikkerhet

 

geo er forpliktet til å sikre at informasjonen er sikker og at vi har utformet produktene og tjenestene med dette i tankene.

 

For å forebygge uautorisert tilgang eller avsløring, er det iverksatt passende fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å sikre informasjonen geo samler inn på nettet.

 

Dataene geo samler inn eller som du gir oss, kan bli behandlet, overført til og/eller lagret utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Du samtykker til dette ved å sende inn enhver personlig opplysning til oss. Enhver overføring av personopplysningene dine er underlagt standard databeskyttelsesklausuler vedtatt av Information Commissioner’s Office (som tillatt under artikkel 46.2 i Personvernforordningen) som er utformet for å hjelpe med å sikre personvernrettighetene dine, og gi deg rettsmidler i usannsynlige tilfeller der personopplysningene dine kan bli misbrukt.

 

Du finner en liste over tredjeparter som for øyeblikket behandler personopplysninger på vegne av geo på nettstedet vårt på www.geotogether.com/terms-policies/data-subprocessors/.

 

Du er selv ansvarlig for å holde passordet ditt konfidensielt der du har valgt (eller geo har gitt) et passord som gir deg tilgang til bestemte deler av vårt nettsted. Vi ber deg om å ikke dele passordet med noen.

 

Alle betalingstransaksjoner som blir utført av oss eller en av våre utvalgte tredjepartsleverandører, blir utført på en sikker måte.

 

Vi har satt i verk nødvendige prosedyrer for å håndtere eventuell mistanke om brudd på personvernopplysninger, og varsler deg og enhver relevant regulatør når vi er lovpålagt å gjøre det.

 

(6) Informasjonskapsler

 

geo bruker informasjonskapsler for trafikklogg (levert av Google Analytics og andre) og analyseteknologi for mobilapper for å identifisere hvilke sider og skjermbilder fra apper som blir vist, gått inn på og brukt. Dette hjelper oss med å forstå hvordan du bruker produktene og tjenestene, og gjør at vi kan skreddersy opplegget til den enkeltes kundes behov. Denne informasjonen brukes til statistisk analyse og blir fjernet fra systemet vårt.

 

Du kan velge å akseptere eller avslå informasjonskapslene når du går inn på relevant tjeneste, men dette kan hindre deg i å få fullt utbytte av tjenestene.

 

(7) Koblinger til andre nettsteder

 

Tjenestene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder, men det betyr ikke at vi anbefaler eller støtter de nettstedene. Når du først har brukt disse koblingene for å forlate tjenestene våre, har geo ingen kontroll over det respektive nettstedet. Derfor kan ikke geo være ansvarlig for beskyttelsen og personvernet for noe av informasjonen du gir fra deg når du besøker slike nettsteder, og de respektive nettstedene er ikke underlagt denne personvernerklæringen. Du bør utvise forsiktighet og se på personvernerklæringen som gjelder for det aktuelle nettstedet.

 

(8) Kontroll av personopplysningene dine

 

Under Personvernforordningen har du en rekke viktige rettigheter vederlagsfritt.  For å oppsummere, omfatter det disse rettighetene:

 

a) Du har rett til rettferdig behandling av informasjon og innsyn i hvordan vi bruker personopplysningene dine

b) Du har tilgang til egne personopplysninger og til spesifikke andre tilleggsopplysninger som denne personvernerlæringen allerede er utformet for å håndtere

c) Du kan kreve at vi rettet opp i eventuelle feil i informasjonen vi har om deg

d) Du kreve at vi sletter personopplysninger i bestemme situasjoner

e) Du kan kreve å motta personopplysninger som du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse dataene til en tredjepart under visse omstendigheter

f) Du kan til enhver tid motsette deg behandling av personvernopplysninger om deg med formål om direkte markedsføring

g) Du kan motsette deg at avgjørelser blir tatt med automatiserte midler som gir rettsvirkninger angående deg eller som på lignende måte påvirker deg

h) Du kan i visse omstendigheter motsette deg mot at vi behandler personopplysningene dine

i) Ellers kan du begrense behandlingen av personopplysningene under visse omstendigheter

 

For mer informasjon om hver av disse rettighetene, inkludert omstendighetene de gjelder for, kan du se Guidance from the UK Information Commissioner’s Office (ICO) om individets rettigheter under Personvernforordningen.  Kontakt oss ved å bruke informasjonen under hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene.

 

Avhengig av hvilken tjeneste du har kjøpt eller har tilgang til, kan du se data vi har relatert til geo-produkter i huset ditt på nettet via tjenestene.

 

Hvis du vil gi oss beskjed om å endre samtykker eller preferanser, eller om du tror at noe av informasjonen vi har om deg er feil eller ufullstendig, ber vi deg om å skrive til The Data Protection Officer, geo, 3 St. Mary’s Court, Main Street, Hardwick, Cambridge, CB23 7QS eller kontakte oss på e-post på dpo@geotogether.com. Vi retter omgående opp i feilinformasjon eller sletter det som blir forespurt, forutsatt at disse dataene ikke er nødvendige å oppbevare av forskriftsmessige eller juridiske årsaker.

 

(9) Dataoppbevaring

 

Detaljer om oppbevaringsperioder for ulike aspekter av personopplysningene dine er tilgjengelige i Oppbevaringserklæringen for dokumenter som du kan be om ved å kontakte oss. Generelt beholder vi dataene dine i minimumsperioden vi er lovpålagt til, så lenge kontrakten din med oss fortsetter å være aktiv.

 

Av juridiske skatteformål er vi er lovpålagt til å oppbevare grunnleggende informasjon om kundene våre (inkludert informasjon om kontaktdetaljer, identitet, økonomi og overføring) i syv år etter at kunden har avsluttet kundeforholdet.  Se Oppbevaringserklæringen for dokumenter for mer informasjon om dette, som kan fåes ved å sende en forespørsel til: dpo@geotogether.com.

 

Under noen omstendigheter anonymiserer vi personopplysningene dine (slik at det ikke lenger kan knyttes til deg) til forsknings- eller statistiske formål. I hvilket tilfelle kan vi bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten ytterligere varsel til deg.

 

(10) Klager

 

Du har rett til når som helst å klage til Information Commissioner’s Office (ICO), Storbritannias tilsynsmyndighet for problemer med databeskyttelse.

 

Opphavsrett © 2019 Green Energy Options Limited

 

Sist oppdatert: November 2019